ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ LABOTARUVARI Olarak Sars-Cov-2 IgG ve Sars-Cov-2 IgM, Testi laboratuvarımızda çalışılmaktadır.


Enfeksiyonun Tanısı

Antikor Testi Ne Demektir?

Antikor, vücudun kendisine yabancı olarak gördüğü antijenlere karşı, oluşturduğu savunma mekanizması sonucu gelişen bir yanıttır. Antijene karşı, koruma amaçlı oluşan protein yapısındaki maddelere antikor denilmektedir. Bunlar da, IgM ve IgG yapısındadır. COVID-19 enfeksiyonunda, COVID-19 virüsü antijeni, buna karşı vücutta oluşan IgG ve IgM yapısındaki maddeler de antikoru temsil etmektedir.

Antikor Yanıtı Ne Kadar Sürede Oluşur?

COVID-19 seyri sırasında, IgM ve IgG tipi antikorlar oluşmaktadır. Enfeksiyonun 3. gününden sonra hastaların çoğunda IgM tipi, %94.2’sinde IgG tipi antikorlar
saptanabilmektedir. Antikor yanıtının gelişmesi, hastalığın iyileşmesine paralel olmaktadır. SARS-CoV için yapılan çalışmalarda ateş başlangıcı orijin alınarak IgG ve IgM tipi antikor yanıtları gün gün izlenmiştir. İlk hafta IgG ve IgM antikorlarının pozitifleşmeye başladığı görülmüştür. Semptom sonrası, 8-14 gün arasında hastaların yaklaşık yarısında bu antikorlar oluşmuştur. IgM antikorlarının tanıdan sonra bir ay kadar yükselme eğiliminde olduğu ve birinci ayda yaklaşık %70 hastada bu antikorların pozitif olduğu gözükmektedir. IgG antikorlarına baktığımızda ise bu değerlerin 8-9. günden itibaren pozitifleşmeye başladığı ve 36. günden itibaren hastaların tamamında bu tipteki antikorların pozitif olduğu görülmektedir. Daha sonrasında iyileşen hastaların hastaneden çıkıştan sonra da takiplerine devam edilmiştir. IgM antikorları beşinci haftadan sonra ciddi şekilde azalmaya başlamış ve 11. haftadan sonra tespit edilemez olmuştur. IgG antikorları ise takip edilen süre içerisinde hastaların tamamında pozitif kalmıştır. Ancak COVID 19 ile ilgili yapılan çalışmalar arttıkça bu bilgilerde sürekli güncellemeler olmaktadır. Bu konuda en güncel bilgilere laboratuvarımızdan, doktorlarınızdan ve Sağlık Bakanlığının ilgili web sitelerinden ulaşabilirsiniz.

ANTİKOR YANITINI ÖLÇEN TESTLER HANGİLERİDİR?

Şu anda, bu amaçla dünyada kullanım alanına girmekte olan çok sayıda test bulunmaktadır. Bunları başlıca şu gruplarda toplayabiliriz.

Hızlı (Rapid) Antikor Testleri
Bunlar, genelde 15 dakika içinde sonuç alınabilen testlerdir. Bazıları hem IgM ve IgG’yi birlikte, bazıları da IgM ve IgG’yi ayrı ayrı belirlemektedirler. Bunlar genelde miktar tayini yapmamakta, POZİTİF veya NEGATİF olarak sonuç vermektedirler. Bu grup testler kısa sürede sonuç vermesine rağmen, duyarlılıkları yüksek değildir. Duyarlılıklarının %65-%70’lerde olduğu söylenebilir. Gerçekte pozitif olan vakaları kaçırabildikleri, bazen de yanlış pozitif sonuç verdikleri gözlenmektedir. Genelde, tarama amaçlı kullanılmaktadırlar. Piyasada, çoğunlukla bu testler kullanılmaktadır.

ELISA ve CLIA Yöntemiyle Antikor Testleri
ELISA yöntemi, tanıda çoğu enfeksiyon hastalığı tanısı için iyi bir yöntemdir. Kovid-19 enfeksiyonu tanısı için de, ELISA yöntemiyle antikor testleri yeni yeni üretilmiş bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı COVID-19 antikor testleri duyarlılık karşılaştırmasında, en yüksek duyarlılığı ortaya koyan testler, farklı markalardaki CLIA testleri olmuştur. ELISA ve CLIA yöntemiyle COVID-19 antikor testleri, her laboratuvarda yapılamamaktadır. Bu testler için, ilgili yöntemleri çalışabilecek cihazların bulunması gerekmektedir. Ayrıca, çalışma ve değerlendirme prosedürü uzmanlık gerektirmektedir. Bu nedenle, ileri altyapısı bulunan laboratuvarlar bu testleri gerçekleştirebilmektedir.

İyi COVID-19 CLIA testinin hassasiyeti (sensitivite) %98 olarak bildirilmektedir.
Daha doğru bir COVID-19 Antikor testi için, CLIA yöntemi önerilebilir. Laboratuvarımızda IgG ve IgM antikorları için sonuçlar CLIA yöntemi ile verilmektedir.

 

Nükleik Asit Amplifikasyon Testleri (NAAT)

COVID-19 olgularının rutin doğrulaması gerçek-zamanlı reverse transkripsiyon polimeraz zincir reaksiyonu (rRT-PCR) gibi bir NAAT testi ile virus RNA’sının özgül dizilerinin saptanması ve gerekli olduğunda nükleik asit dizi analizi yöntemi ile doğrulanması temeline dayanmaktadır. RNA ekstraksiyonu (elde edilmesi) BSL-2 veya eşdeğer düzeydeki biyogüvenlik kabini içinde uygulanmalıdır. RNA ekstraksiyonu öncesi örneklerin ısıtılması önerilmez. Her ne kadar şu ana kadar moleküler testler için N, E, S, RdRp genlerini hedefleyen farklı protokoller yayınlamış olsa da SARS-CoV-2 virüsünün yaygın bir şekilde görüldüğü yerlerde örnek olarak tek bir tanımlayıcı hedefe yönelik rRT-PCR ile tarama yapılması gibi daha basit bir algoritma benimsenmesi yeterlidir. Bir veya daha fazla negatif sonuç ile COVID-19 olasılığı dışlanamaz.

Enfekte bireyde aşağıda belirten faktörler negatif sonuca neden olabilir:

» Hasta materyalinin çok az olduğu kalitesiz örnek
» Örneğin enfeksiyonun çok erken ya da geç evresinde alınması,
» Örneğin uygun bir şekilde işlenmemesi ve gönderilmemesi,
» PCR inhibisyonu veya virüs mutasyonu gibi testin doğasında bulunan teknik
nedenler
» SARS-CoV-2 virüsünün semptomatik ve asemptomatik vakalarda dalgalı
saçılım göstermesi

Özel ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI.SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN.

Hak sahibi analizlab.com 'dur.İzinsiz kullanılamaz kopyalanamaz.