ÖZEL ULUDAĞ ANALİZ LABOTARUVARI Olarak Sars-Cov-2 IgG ve Sars-Cov-2 IgM, Testi laboratuvarımızda çalışılmaktadır.


Evde Şüpheli Vaka İzlemi

Aşağıda bu konuda yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı
kaynaklarından alınmıştır.

Hastaneye yatış gerekmediği düşünülen; 50 yaş altı, kliniği hafif ve COVID-19’un
ağır seyretmesine neden olabilecek risk faktörü olmayan (hipertansiyon, diyabet,
kronik akciğer hastalığı, kronik kalp hastalığı, kronik böbrek yetmezliği veya
bağışıklık yetmezliği vb.), kötü prognostik faktörlerden herhangi birisi bulunmayan
olası ya da kesin COVID-19 vakaları semptomlar düzelene kadar uygun tedavi
başlanarak evde takip edilir.
Hastaların semptomsuz geçirilen 3 günü takiben en az 14 gün evde izole olmaları
sağlanmalıdır. Bu sürenin sonunda test yaptırmadan işe başlayabilir, İşe başlayan
kişinin maske ile dışarı çıkması ve çalışması sağlanmalıdır.

1. Evde izlenen hastalar iyileşene kadar aile hekimi tarafından takip edilmelidir.
Hastaya ait tıbbi bilgiler aile hekimi ile paylaşılmalıdır.
2. Evdeki izlem süresinde yapması gerekenler ve cezai sorumluluğu anlatıldıktan
sonra bu bilgileri içeren onam formu imzalatılır.
3. Hasta izlem süresini evde geçirmelidir.
4. Eve ziyaretçi kabul edilmemelidir.
5. Başka kişi/kişiler ile aynı ortamı paylaşmak zorunda kaldığı zaman tıbbi
maske takmalıdır.
6. Ev halkına bulaş riskini önlemek için evde takipli hasta(lar) mümkünse
diğer kişilerden farklı bir odada, mümkün değil ise iyi havalanan bir odada
oturmalı, diğer kişilerden en az 1 metre uzakta olmalı ve tıbbi maske
takmalıdır. Maske nemlenmesi halinde yenisi ile değiştirmelidir. Özellikle evde
yaşayan > 65 yaş ve/veya COVID-19’un ağır seyretmesine neden
olabilecek risk faktörü olan bireyler mümkünse aynı evde bulunmamalı ya
da temas riski en aza indirilmelidir.
7. Hastanın ev içindeki hareketi olabildiğince sınırlı olmalıdır.

8. Hasta, varsa ayrı tuvalet ve banyo kullanmalıdır
9. Ortak tuvalet, banyo kullanılıyorsa bu alanlar iyi havalandırılmalıdır. Banyo
ve tuvaletler günde en az bir kez sulandırılmış çamaşır suyuyla (1:100 normal
sulandırmada) temizlenmelidir.
10. Hastaya ve yakınlarına solunum hijyeni konusunda eğitim verilmelidir
(öksürme veya hapşırma sırasında bir mendille (tercihen kağıt mendille)
ağzını kapatmalı, kullanılmış mendiller ağzı kapalı ve naylon poşetlere
konularak ağzı kapatılarak, ikinci bir naylon poşet içerisinde atılmalı, ellerini
sık yıkamalı).
11. Hasta, kişisel eşyalarını başkaları ile paylaşmamalı, ev halkının bardak,
tabak, havlu gibi eşyalarını kullanmamalı; eğer kullanması gerekirse bu
eşyalar su ve sabunla yıkanmalıdır. Vakanın kullandığı kıyafetler, havlu,
çarşaf gibi tekstil ürünleri 60-90°C’de deterjan ile yıkanmalıdır.
12. Hasta odasının temizliği esnasında eldiven ve maske kullanılmalıdır.
Solunum yolu sekresyonları (tükürük vb.) veya vücut çıkartıları ile kontamine
(kirlenme) olması durumunda tüm yüzeylerin 1:100 normal sulandırma ile
hazırlanmış çamaşır suyuyla temizlenmesi gerekir, Hasta sekresyonları ile belirgin
şekilde kirlenme olduğunda 1:10 normal sulandırma ile hazırlanmış çamaşır suyu
kullanılmalıdır.
[Çamaşır suyu hazırlama oranları (%10’luk): 1/10’luk çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü
çamaşır suyu +9 ölçü su (5000-6000 ppm klor açığa çıkarır)
1/100’lük çamaşır suyu hazırlanışı: 1 ölçü çamaşır suyu + 99 ölçü su (500-600 ppm
klor açığa çıkarır)]1/100’lük çamaşır suyu elde etmek için pratik olarak 10 litre su
içine 1 küçük çay bardağı çamaşır suyu konulur.
13. Tüm ev sakinleri kendi sağlık durumlarını takip etmeli ve herhangi bir belirti
ortaya çıkması durumunda sağlık kurumuna başvurmalıdır.
14. Hastanın genel durumu bozulduğunda 112 aranarak tıbbi yardım istenmeli ve
hastanın durumu hakkında sağlık kuruluşuna bilgi verilmelidir.
15. Hastanın nakli gerekli ise nakil sırasında mutlaka tıbbi maske takmaları
sağlanmalıdır.

Özel ULUDAĞ ANALİZ TIP LABORATUVARI.SAĞLIĞINIZI RİSKE ATMAYIN.

Hak sahibi analizlab.com 'dur.İzinsiz kullanılamaz kopyalanamaz.