Testler/ Prolaktin (PRL)
Yöntem
ECLİA
Örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama
                                Oda sıcaklığı            +4°C                  -20°C

Serum                      24 saat                        24 saat                   3 ay
Örnek toplama özellikleri

Hasta uyandıktan 3-4 saat sonra örnek alınmalıdır ve hasta aç olmalıdır. Uyku, stres, egzersiz, gebelik ve koitus sonrasında prolaktin düzeyi artar.

Referans değerler

        Yetişkin erkek : 0- 20  ng/mL                        

        Yetişkin kadın : 0- 25 ng/mL

        Hamile kadın : 20- 400 ng/mL veya 20 -400 mcg/L (SI unit)

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=µg/L

İnterfere edici faktörler

-Hastalık, travma, cerrahi, hatta kan vermekten korkma sonucu oluşan stres prolaktin seviyesini yükseltebilir.

-Bazı ilaçlar yükseltir (fenotiazinler, oral kontraseptifler, rezerpin, opiatlar, verapamil, histamin antagonistleri, monoamin oksidaz inhibitörleri, östrojenler ve antihistaminikler).

-Bazı ilaçlar azaltır (ergot alkoloidleri, klonidin, levodopa ve dopamin).

Klinik kullanımı

Galaktore (uygunsuz laktasyon) nin değerlendirilmesinde başlıca testtir. Hipofiz fonksiyon testi; galaktoreli veya galaktoresiz (mikroadenom, makroadenom), sellar büyüklük olsun olmasın prolaktin salgılayan tümörlerin saptanmasında faydalı bir testtir. Yetişkin bir premenapozal kadın amenoreli veya galaktoreli; hipofizer prolaktinomaya büyük oranda adaydır. Serum prolaktin seviyesi, radyolojik hipofizer değerlendirme birlikte yapılmalıdır. Yükselmiş prolaktin corpus luteum yetersizliği, anovulasyon ve azalmış kemik dansitesi ile ilişkilidir. Gebe olmayan bir kadında 200 ng/ml. nin üzerindeki prolaktin değerleri hipofizer bir mikroadenomu gösterir. Orta derecedeki (20-200 ng/ml.) hiperprolaktinemi bir makroadenom tarafından hipofiz sapına baskıyı gösterir.  

Yükseldiği durumlar

-Prolaktin salgılayan hipofiz tümörleri,             

-Hipotalamo-pitüiter hastalıklar (Granüloma, Sarkoidoz),

-Primer hipotiroidizm,                           

-Böbrek yetmezliği,                             

-Perineoplastik ektopik prolaktin salınımı,

-Hipofiz bezine metastaz,

-Polikistik over sendromu,

-İnsülin kaynaklı hipoglisemi,            

-Adrenal yetmezlik,

-Stres (Anoreksia nervosa, cerrahi işlem, aşırı egzersiz, travma veya ciddi hastalık hali),

-Boş sella sendromu.          

 Azaldığı durumlar

-Hipofizer apopleksi,

-Kraniofaringioma,

-Sheehan sendromu.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
14/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7685 5.7917
EUR 6.4458 6.4716
GBP 7.7230 7.7804
JPY 5.2333 5.3076
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 2
Toplam Ziyaterçi 559008