Testler/ Potasyum (K), (Serum)
Yöntem
ISE
Başlıca örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama                 
                                    Oda sıcaklığı        +4°C              -20°C

Serum                          7 gün                       7 gün              2 ay

Heparinli plazma        7 gün                       7 gün               2 ay

Örnek toplama özellikleri

Santrifüjden sonra serum/plazmayı tüp içinde bekletilmemelidir. Eritrositlerdeki K+ seruma geçer. Yanlış yüksek sonuca neden olur. Aşırı lipemik serumlar ultrasantrifügasyon ile berraklaştırılmalıdır. Sabah saatleri maksimum, akşam 2200 de minimum düzeydedir.

Referans değerler

Yetişkin / yaşlı    : 3.5 – 5  mEq/L    

İnfant                    : 4.1-5.3 mEq/L     

Çocuk        : 3.4-4.7 mEq/L

Yenidoğan: 3.4-5.9 mEq/L

Olası kritik değerler

Yetişkin: <2.5 veya >6.5 mEq/L  

Yenidoğan: <2.5 veya >8 mEq/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1 = mEq/L

İntere edici faktörler
 

 

-Turnike ile beraber kolu hareket ettirmek. K seviyesini artırabilir.

-Hemoliz K değerlerinde artışa neden olur.

-Bazı ilaçlar K seviyelerini artırır (aminokaproik asit, antibiyotikler, antineoplastik ilaçlar, kaptopril, epinefrin, heparin, histamin, isoniazid (INH), lityum, mannitol, potasyum tutucu diüretikler, potasyum suplemanları ve süksinil kolin ).

-Bazı ilaçlar K seviyelerini azaltırlar (asetozolamid, aminosalisilik asit, amfoterisin B, karbenisilin, sisplatin, diüretikler, glukoz infüzyonları, insülin, laksatifler, lityum karbonat, penisilin G sodyum, fenotiyazinler, salisilatlar (aspirin) ve kayeksalat).

Klinik kullanımı

En büyük intrasellüler katyondur (150 mEq/L). Eritrosit içi konsantrasyonu yaklaşık plazmadan 23 kat daha fazladır. Elektrolit ve asit baz dengesinin değerlendirilmesi ve böbrek fonksiyonlarının takibinde kullanılır. Ekstrasellüler potasyumun azalması, kas zayıflığı, irritabilite ve paraliz ile karakterizedir. Hızlı kalp atımı ve spesifik durum elektrokardiyogram üzerinde görülür. 3.0 mEq/L den daha düşük potasyum seviyeleri, aşırı nöromüsküler semptomlar ile ilişkilidir. Hücresel azalmanın kritik bir göstergesidir. Anormal olarak yüksek potasyum seviyeleri, mental konfüzyona, ekstremitelerde zayıflık, duyusuzluğa neden olur. Semptomlar 7.5 mEq/L den daha yüksek seviyelerde aşikardır. 10.0 mEq/L nin üzeri değerler ölümle sonuçlanır.

Yükseldiği durumlar

-Aşırı diyetle alımı,

-Aşırı IV alım,

-Akut veya kronik böbrek yetmezliği,

-Hipoaldosteronizm,

-Aldosteronu inhibe eden diüretikler,

-Hemoliz,

-Hemolize kanın transfüzyonu,

-Enfeksiyon,

-Asidozis,

-Dehidratasyon,

-Pseudohiperkalemi, (hemoliz,>106 ml trombositoz,>105 lökositoz),

-Azalmış renal atılım,

-Redistribisyon (Hücresel yer değiştirme).

Azaldığı durumlar

-Diyetle eksik alım,

-İntravenöz yetersiz alım,
 

 

-Yanıklar,

-Gastrointestinal bozukluklar(diyare, kusma),

-Diüretikler,

-Hiperaldosteronizm,

-Cushing sendromu,

-Renal tübüler asidozis,

-Licorice alımı,

-İnsülin tatbiki,

-Glukoz tatbiki,

-Asit,

-Renal arter stenozu,

-Kistik fibrozis,

-Travma,

-Cerrahi,

-Artmış renal eksresyon, hücresel yer değiştirme (redistribution), ciltten kayıp.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
12/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7941 5.8173
EUR 6.4222 6.4479
GBP 7.5994 7.6558
JPY 5.3013 5.3766
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 2
Toplam Ziyaterçi 558558