Testler/ Paratiroid Hormon (PTH)
Yöntem
ECLİA,RİA
Başlıca örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama                 
-20°C
Plazma                                    30 gün

Örnek toplama özellikleri

Sabah saat 10:00 dan önce alınmalıdır. Örnek soğukta gönderilmelidir. Örnek bir saatten fazla oda sıcaklığında bekletilmemelidir.

Referans değerler

İntakt (tüm)       : 10 - 65 pg/mL

N-terminal    : 8-24 pg/mL

C-terminal    : 50-330 pg/mL                                

SI ünite dönüşüm katsayısı  

x1=ng/L

İnterfere edici faktörler:

-Son zamanlardaki radioizotop injeksiyonu bu testi interfere eder.

-Bazı ilaçlar arttırır : Antikonvülsanlar, steroidler, isoniazid, lityum ve rifampin.

-Bazı ilaçlar azaltır: Simetidin ve propanolol

Klinik kullanımı

PTH, hipokalsemiye cevap olarak paratroid bezi tarafından salınır. Başlıca görevi serum total Ca seviyesini 8.9-10.1 mg/dL arasında tutmaktır. Hiperparatroidizm tanısı için yararlıdır. Hiperkalsemi yapan non-paratroid formlarından ayrılmasında da kullanılır. PTH ölçümleri ile eş zamanlı olarak serum kalsiyum ölçümleride yapılmalıdır. Birçok laboratuvar PTH/Kalsiyum nomogramları geliştirmiştir. İntact PTH (1-84) süratle N-terminal (35-84) peptid parçasına ayrılır. N terminal biyolojik olarak aktiftir. (Yarı ömrü <5 Dakika ). Halbuki C-terminal biyolojik olarak inaktiftir fakat yarıömrü uzundur (25-30 dakika). Dolaşımda intact PTH’ın 10 katı konsantrasyonda bulunur. N-terminal çok düşük seviyededir. Bir çok test yöntemi N-terminal orta bölgesi (44-68) ve C terminal PTH RIA ile ölçülmektedir.  

PTH-C (parathormon; C Terminal); PTH nun kendisi ve C-Terminal fragmanı ölçülür. Primer ve sekonder hiperparatiroidizm ve hiperkalseminin değerlendirilmesinde kullanılır. Normal ve hiperparatroidisi olan hastalarda C-Terminal fragmanı predominantdır. Hiperparatroidi tanısında sensitivitesi %85, spesifitesi %95’dir. Böbrek fonksiyonu bozuk olan hastalarda C-Terminal ile paratiroid bezin fonksiyonlarını değerlendirmek zordur.

PTH-intakt; (1-84) sadece biyolojik olarak intakt olan PTH molekülleri ölçülür. Primer hiperparatiroidizm ile malignite kaynaklı hiperkalseminin ayırıcı tanısında kullanılır. İyonize kalsiyum tarafından regüle edilmektedir.

Yükseldiği Durumlar

-Paratiroid bezinin adenomasına veya karsinomasına sekonder hiperparatiroidizm,

-Non PTH üreten tümörler (paraneoplastik sendrom),    

-Akciğer karsinomu.

-Böbrek karsinomu,                                            

-Hipokalsemi,       

-Kronik böbrek yetersizliği,

-Malabsorbsiyon sendromu,                             

-Vit D eksikliği,    

-Rikets,

-Konjenital renal defisit,                     

-Osteomalasi.       

Azaldığı Durumlar

-Hipoparatiroidizm,                                            

-Hiperkalsemi,      

-Metastatik kemik tümörleri,

-Paratiroid bezinin otoimmün yıkımı,

-Sarkoidozis,        

-Vitamin D intoksikasyonu,

-Süt-Alkali sendromu,

-Graves hastalığı,                

-Hipomagnezem,  

-Di George’s sendromu.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
12/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7941 5.8173
EUR 6.4222 6.4479
GBP 7.5994 7.6558
JPY 5.3013 5.3766
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 558490