Testler/ Osmolalite (Serum)
Yöntem
Osmometrik
Başlıca örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama                 
                                        Oda sıcaklığı        +4°C          -20°C

Serum                              7 gün                       14 gün         2 ay

Referans değerler

Yetişkin/yaşlı : 285- 295 mOsm/kg H2O veya 285- 295 mmol/kg (SI unit)

Çocuk : 275- 290  mOsm/kg H2O

İnterfere edici faktörler

-Serebrovasküler olay (stroke, inme), beyin tümörleri uygunsuz ADH sekresyonu nedeniyle test sonuçlarını etkilerler.

Olası kritik değerler

<265 mOsm/kg H2O

>320 mOsm/kg H2O

Klinik kullanımı

Sıvı ve elektrolit dengesinin değerlendirilmesinde kullanılır. Bu test özellikle inme, asit, su durumu, asit-baz dengesi ve olası ADH anormalliklerinin değerlendirilmesinde önemlidir. Osmolalite aynı zamanda organik asitlerin, şekerlerin ve etanolün saptanmasında yararlıdır. Koma hastalarının değerlendirilmesi açısından önemlidir. 385 mOsm/kg H2O hiperglisemili hastaların stupor hali ile ilişkilidir. 400-420 mOsm/kg H2O arası değerlerde Grand mal nöbetler görülür. 420 mOsm/kg H2O üzeri değerlerde ölüm olabilir.

Yükseldiği durumlar

-Hipernatremi,

-Dehidratasyon,

-Hiperglisemi,

-Mannitol tedavisi,  

-Azotemi,

-Üremi,

-Etanol, metanol veya etilen glikol alımı,                              

-Hiperosmolar nonketotik koma,  

-Diabetes insipitus,

-Hiperkalsemi,   

-Renal tübüler nekrozis,

-Ciddi pyelonefrit,               

-Diabetik ketoasidoz,

-Serebral lezyonlar,

-Şok.          

Azaldığı durumlar

-Hiponatremi                              

-Aşırı sıvı alımı,

-Uygunsuz ADH sekresyonu,

-Akciğer karsinomları ile ilişkili paraneoplastik sendrom,

-Adrenokortikal yetmezlik,

-Panhipopitüitarizm.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
16/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7685 5.7917
EUR 6.4458 6.4716
GBP 7.7230 7.7804
JPY 5.2333 5.3076
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 559309