Testler/ Magnezyum (Mg) (Serum)
Yöntem
Otoanalizör ile Spektrofotometrik
Başlıca örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama                 
                                    Oda sıcaklığı        +4°C          -20°C

Serum                          7 gün                       7 gün           2 ay

Heparinli plazma        7 gün                       7 gün          2 ay

Örnek toplama özellikleri

Taze, hemolize olmamış açlık serumu tercih edilmelidir. Eritrositlerden magnezyum salınımını önlemek için acil serum ayrımı yapılmalıdır. Işıktan aluminyum folyo ile sarılarak korunmalıdır.

Referans değerler

<  5 yaş:   1,6 - 2,5 mg/dL

<  7 yaş:  1,5 - 2,4 mg/dL

<13 yaş:   1,7 - 2,2 mg/dL

<21 yaş:   1,6 - 2,3 mg/dL

³21 yaş:   1,6 - 2,6 mg/dL

Olası kritik değerler

< 0,5 mEq/L

> 3 mEq/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.411 = mmol/L

İnterfere edici faktörler

-Hemolizden kaçınılmalıdır.  

-Bazı ilaçlar magnezyum seviyelerini artırabilir (Tiroid medikasyonu, antiasitler, laksatifler, kalsiyum içeren ilaçlar, loop diüretikler, aminoglikozidler).

-Bazı ilaçlar magnezyum seviyelerini azaltabilir (Diüretikler, bazı antibiyotikler, insülin).

Klinik kullanımı

Vücuttaki 300’den fazla enzimin kofaktörüdür. Birçok enzim sistemlerinin aktivatörüdür, oksidatif fosforilasyonda glikolizis, hücre çoğalması, nükleotid metabolizması ve protein biyosentezinde önemlidir. Serum magnezyum seviyelerinin azalması, nöronlara kalsiyum girişini inhibe ettiği için nöromuskuler eksitabilitenin artışına neden olur.

Yükseldiği durumlar

-Böbrek yetersizliği,

-Kontrolsüz DM,

-Addison hastalığı,

-Endokrinopatiler (mineralokortikoid veya hipotiroidi),

-Böbrek yetersizliği olan hastalarda magnezyum içeren antiasit ve laksatiflerin çok kullanımı,

-Tuz azlığına ikincil olarak böbrek salınımının azalması,

-Redistribusyon: akut DKA, feokromositoma,

-Artmış doku yıkımı (rabdomyolizis),

-Diğer: Lityum, hacim azlığı, ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi.

Azaldığı durumlar

1. GI ve Nutrisyonel bozukluklar:

      a. Defektif GI absorbsiyon (malabsorbsiyon),

      b. Yetersiz diyetle alınım (örn:alkolikler),

      c. Magnezyumsuz parenteral tedavi,

      d.Kronik diyare, villöz adenom, uzamış nazogastrik lavaj, fistüller (ince barsak, safra).

2. Aşırı Böbrek kayıpları:

 

      a.Diüretikler,

      b.Renal tübüler asidoz (RTA),

      c.Akut tübüler nekrozisin diüretik fazı (ATN),

      d.Endokrin bozukluklar (DKA, hiperaldesteronism, hipertiroidism, hiperparatiroidism), SIADH, Bartter’s sendromu, hiperkalsiüri, hipokalemi,

      e.Sisplatin, alkol, siklosporin, digoksin, pentamidin, mannitol, amfoterisin B, foskarnet, metotreksat,

      f. Antibiyotikler (gentamisin, tikarsilin, karbenisillin),

      g.Redistribisyon, hipoalbuminemi, siroz, insülin ve glukoz uygulanması, teofilin, epinefrin, akut pankreatit, kardiyopulmoner bypass,

      h. Değişik: terleme, yanıklar, uzamış egzersiz, laktasyon, Aç kemik sendromu.

3. Alkolizm,

4. Diabetik asidozis.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
11/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7946 5.8179
EUR 6.4173 6.4430
GBP 7.6137 7.6703
JPY 5.3072 5.3825
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 558339