Testler/ Luteinizan Hormon (LH, Lutropin)
Yöntem
ECLİA
Örnek tipi                                  
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama
                                                +4°C                          -20°C

Serum                                      48 saat                        2 ay

Referans değerler (mIU/ml)

Erkek:  <2 yaş  :0,7-2,7                Kadın:  <2 yaş   :<0,57

             <6 yaş  :<0,57                                <6 yaş   :<0,57

             <11 yaş :<0,57                               <11 yaş :<0,57

             <21 yaş :0,7-7,4                             <21 yaş :0,7-12,6

             <71 yaş :1,5-9,3

             >71 yaş :3,1-34,6                   Luteal:        0,1 - 14,7

                                                             Follikuler:   1,1 - 11,6

                                                             Menopoz:   11,3 - 39,8

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=U/L

İnterfere edici faktörler

-HCG üreten tümörlü ve hipotiroidili hastalar, yanlış olarak yüksek LH seviyesi gösterirler,

-Bazı ilaçlar LH seviyesini arttırırlar: Antikonvülzanlar, klomifen, naloksan ve spironolakton

-Bazı ilaçlar LH seviyesini azaltırlar: Östrojenler, progesteronlar, testesteron, digoxin, oral kontraseptifler ve fenotiyazinler.

Klinik kullanımı

Hipotalamik-hipofizer-gonadal aksın değerlendirilmesinde kullanılır. Serum gonadotropin seviyelerinin ölçülmesi; primer gonadal yetersizlik ile gonadal stimülasyon eksikliğinin ayrımında kullanılır. Hipofiz hastalıkları tarafından ilk önce etkilenen growth hormon ve LH dır. LH’ın serum analizi kadındaki infertilitenin saptanmasında ve tedavisinde çok faydalıdır.  

Yükseldiği durumlar

-Menapoz,                      

-Kastrasyon,

-Anorşi,               

-Hipogonadizm,       

-Gecikmiş Puberte,    

-Hipofizer Adenoma,

-Testiküler Disgenezis (Klinefelter sendromu),

-Ovarian Disgenezis (Turner sendromu),

-Polikistik Overler,     

-Tüm Testiküler Feminizasyon Sendromu.

Azaldığı durumlar

-Stress,                     

-Anoreksiya nevrosa,

-Primer hipofizer veya hipotalamik yetersizlik,                                   

-Malnutrisyon.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
14/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7685 5.7917
EUR 6.4458 6.4716
GBP 7.7230 7.7804
JPY 5.2333 5.3076
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 559037