Testler/ Lökosit Alkalen Fosfataz
Yöntem

Özel boyama + Mikroskopi inceleme
Başlıca örnek tipi
Heparinli veya düz kandan taze olarak lam üzerine yaplımış 8-10 yayma preparatı (parmak ucundan yapılacak yaymalarda kullanılabilir).

Örnek toplama özellikleri

Uzun süre beklemiş kandan, uygun olmayan tüpten yapılan yaymalar kabul edilmemelidir.

Referans değerler

%30-140

Klinik kullanımı

LAP olgun nötrofillerin sekonder granüllerinde normalde bulunur. KML (Kronik myeloid lösemi) ve myelodisplazi ile lökomoid reaksiyonun ve polistemia vera (reaktif nötrofili) ile sekonder polisteminin ayırıcı tanısında kullanılır. Pozitif boyama nötrofillerde mavi granüller halinde görülür. LAP aktivitesinde anlamlı artışlar başlıca polistemia rubra vera, lökomoid reaksiyonlar ve diğer reaktif nötrofililerde görülür. Anlamlı azalışlar ise genellikle Kronik Myeloid Lösemilerde görülür. Ayrıca KML’nin remisyon fazında LAP normale dönebilir. Blast krizi veya agresif fazda ise LAP artabilir.

Yükseldiği durumlar

-Polistemia vera,

-Lökomoid reaksiyonlar,

-Down sendromu,

-Myeloproliferatif hastalıklar,

-Stres, gebelik,

-ALL,

-Hodgkin lenfoma,

-Aplastik anemi ve bakretiyel enfeksiyonlarda.

Azaldığı durumlar

-KML,

-Sideroblastik anemi,

-İdiyopatik trombositopenik purpura, Paroksismal noktürnal hematüri,

-Kollajen doku hastalıkları,  

-AML,

-Siroz,

-Konjestif kalp yetmezliği,

-Diabetes mellitus,

-Gut,

-Pernisyöz anemi ve sarkoidozisde.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
14/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7685 5.7917
EUR 6.4458 6.4716
GBP 7.7230 7.7804
JPY 5.2333 5.3076
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 2
Toplam Ziyaterçi 559006