Testler/ Laktat Dehidrogenaz (LDH)
Yöntem

Laktat Dehidrogenaz (LDH)
Otoanalizör ile Spektrofotometrik
Başlıca örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama
                                                Oda sıcaklığı
Serum                                      5 gün

Heparinli plazma                    5 gün

Örnek toplama özellikleri

Hemolizsiz serum

Referans değerler

220 - 450 U/L

SI ünite dönüşüm katsayısı

x0.017 = mkat/L

İnterfere edici faktörler

-Aşırı egzersiz total LDH ve özellikle LDH-1,LDH-2 ve LDH-5’ in yükselmesine neden olur,

-Hemoliz yanlış pozitif LDH seviyesine neden olur,

-İlaçlar arttırır: Alkol, anestezikler, aspirin, klofibrat, floridler, mitramisin, narkotikler ve prokainamid.

-İlaçlar azaltır: Askorbik asit

Klinik kullanımı

Miyokard infarktüsü, karaciğer hastalıkları, pernisiyöz ve megaloblastik anemilerde, pulmoner emboli, malignite ve kas distrofilerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Yükseldiği durumlar

-Myokardiyal infarktüs,

-Pulmoner hastalıklar (embolism, infarktüs, pnömoni, konjestif kalp hastalığı),

-Hepatik hastalıklar (hepatitis, aktif siroz, neoplazi),

-Kırmızı hücre hastalıkları (megaloblastik anemi, hemolitik anemi veya protezli kalp kapakçığından gelen eritrosit hücresi yıkımı),

-İskelet kas hastalıkları ve yaralanmaları (kas distrofileri, kas travması, son zamanlarda yapılan aşırı egzersiz),

-Renal parankimal hastalıklar (infarktüs, glomerulnefritis, akut tübüler nekroz, renal transplant reddi),

-Barsak iskemisi ve infarktüsü,

-Testis tümörü (seminoma ve disgerminomalar),

-Lenfoma ve diğer redikuloendotelyal sistem tümörleri,

-İlerlemiş solid tümör kanserleri,

-Pankreatitis,

-Diffüz hastalıklar ve yaralanmalar (kalp krizi, kollojen hastalıklar, şok, hipotansiyon).

LDH-1 yüksekliği:

-Akut myokardiyal infarktüs,

-Hemolitik anemi,

-Megaloblastik anemi,

-Akut renal infarktüs,

-Renal transplant,

-Hemolizli örnek,

-Testiküler kanser.

LDH-3 yüksekliği:

-Akut pulmoner infarktüs,

-Yaygın pnömoni,

-İlerlemiş kanser,

-Akut pankreatit,

-Lenfositoz.

LDH-5 yüksekliği:

-Hepatik konjesyon,

-Hepatit veya hasarı,

-İskelet kası hasarı.

Tüm izoenzimlerin yüksekliği:

-Sistemik hastalıklar,

-Kollojen vasküler hastalıklar,

-Sepsis,

-Dissemine intravasküler koagulopati.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
09/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7865 5.8097
EUR 6.4039 6.4295
GBP 7.6055 7.6620
JPY 5.3035 5.3788
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 557910