Testler/ Kalsiyum (Ca) (Serum)
Yöntem
Otoanalizör ile Spektrofotometrik
Başlıca örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama   Oda sıcaklığı        +4 oC              -20 oC

Serum                      7 gün                       7 gün               2 ay

Örnek toplama özellikleri

Yalnızca serum seperatörlü tüp kullanılmalı. Pıhtılaşmadan sonra hemen santrifüjlenmeli. Kapağı açmayın ve hava ile temas ettirmeyin. Oda ısısında veya buzdolabında bekleyenler çalışılabilir. Donmuş veya aliquated örnekler kabul edilmelidir.

Referans değerler

Erkek: (mg/dl)

1-14 yıl: 9.6-10.6

15-16 yıl: 9.5-10.5

17-18 yıl: 9.5-10.4

19-21 yıl: 9.3-10.3

≥ 22 yıl: 8.9-10.1

Kadın: (mg/dl)

1-11 yıl: 9.6-10.6

12-14 yıl: 9.5-10.4

15-18 yıl: 9.1-10.3

≥ 19 yıl: 8.9-10.1

Olası kritik değerler

< 6mg/dl (Tetaniye neden olur)

> 14 mg/dl (Koma ve kalp durması)

SI ünite dönüşüm katsayısı
 

 

x0.25 = mmol/L

İnterfere edici faktörler

-Vitamin D intoksikasyonu artmış serum kalsiyum seviyesine neden olur,

-Aşırı süt alımı artış sağlar,

-Serum pH’ı azalırsa kalsiyum seviyesi artar,

-Uzun süren turnike tatbiki pH’ı düşürür, kalsiyumda yanlış artış sağlar,

-9 pm’de peak yapar, yükselir,

-Hipoalbuminemi yapay olarak total kalsiyum seviyesini azaltır,

-İlaçlar arttırırlar (Kalsiyum tuzları, hidralazin, lityum, tiazid diüretikler, PTH, tiroid hormonları, alkali antiasitler, ergokalsiferol, fenol, androjenler ve vitamin D),

-İlaçlar azaltırlar (Asetozolamid, antikonvulzanlar, asparaginaz, aspirin, kalsitonin, sisplatin, kortikosteroidler, heparin, laksatifler, loop diüretikler, magnezyum tuzları, östrojenler, albuterol ve oral kontraseptifler).

Klinik kullanımı

Paratiroid fonksiyonunu ve kalsiyum metabolizmasını değerlendirmek için kullanılır. Serum kalsiyum tayini, böbrek yetmezliği, böbrek transplantasyonu, hiperparatiroidizm ve çeşitli malignensi hastalarında kullanılır. Vücudun en yaygın 5. elementidir. %99’u kemiklerde ve dişlerde hidroksiapatit kristalleri şeklinde bulunur. Plazma kalsiyumu:

1. protein bağlı (%45)

2. sitrat, laktat, fosfat ve bikarbonatla kompleks halinde ve küçük diffuz iyonlar (%10)

3. iyonize kalsiyum (%45)

Yükseldiği durumlar

-Hiperparatiroidizm,

-Nonparatiroid PTH üreten tümörler (örn.: Akciğer ve böbrek kanserleri),

-Kemiğe metastazlı tümörler,

-Paget hastalığı,

-Uzun süren yatma ve hareketsiz kalma,

-Süt alkali sendromu,

-Vitamin D intoksikasyonu,

Lenfoma,
 

 

-Granulomatöz bozukluklar (sarkoidoz ve tüberkuloz),

-Addison’s hastalığı,

-Akromegali,

-Hipertiroidizm,

-Diğer nedenler;

*Ailesel hipokalsiürik hiperkalsemi,

*Tirotoksikozis,

*Adrenal yetersizlik,

*Vitamin A intoksikasyonu,

*Akut renal yetmezliğin düzelmesi,

*Lityum tatbiki,

*Feokromasitoma,

*Dissemine SLE.

Azaldığı durumlar

-İdiopatik hipoparatiroidism,        

-Böbrek yetersizliği,

-Hiperfosfatemi,                         

-Rikets,

-Vitamin D eksikliği,                    

-Osteomalazi,

-Malabsorbsiyon,                       

-Pankreatitis,

-Yağ embolizmi,                         

-Alkaloz,

-Sepsis,                                    

-Hipoalbuminemi,                                

-Hipomagnezemi,                      

-Pseudohipoparatiroidism,

-Yüklü kan transfüzyonu.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
09/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7865 5.8097
EUR 6.4039 6.4295
GBP 7.6055 7.6620
JPY 5.3035 5.3788
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 557933