Testler/ İmmünfenotiplendirme Paneli
İmmünfenotiplendirme Paneli (Lösemi Paneli, Lenfoma Paneli)

Yöntem

İmmünfenotiplendirme Paneli (Lösemi Paneli, Lenfoma Paneli)

 
 

Flowsitometri
Başlıca örnek tipi
EDTA‘lı veya heparinli tam kan, EDTA ‘lı veya heparinli kemik iliği, taze lenf nodu, BOS, bronkoalveolar lavaj veya yıkama mayi, vücut sıvıları, taze dalak dokusu, kök hücre
Örnek tüpü – kabı
EDTA ‘lı veya yeşil kapaklı tüp mayi için düz tüp.
Minimum hacim
Periferik kan ve kemik iliği 5 mL, BOS, bronkoalveolar lavaj mayi, vücut sıvıları 10 mL.

Klinik kullanımı
Akut lösemileri sınıflandırmada kullanılan immunofenotip antikorları bir panel halinde kullanılır. Standart panel dışında ilave monoklonallerin tayini istendiğinde belirtilmelidir. Akut lösemi sınıflandırmasında kullanılan panel;

Lösemi paneli

CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD10, CD11b, CD13, CD14, CD19,  CD20, CD33, CD34, CD38, CD41a, CD45, CD56, CD64, CD79a (sitoplazmik), CD117, MPO, TdT, glycophorin, kappa, lambda,

HLA-DR.

Belirteç                                Yorum

CD 7                                       T-lineage hücreleri için çok hassas

CD 19,20,22                           B-lineage hücreleri için çok hassas

CD 13 veya 33                       Myeloid hücreler için çok hassas

CD 3 (sitoplazmik)                               T-lineage hücreleri için çok spesifik

Cd 79α (sitoplazmik)            B-lineage hücreleri için çok spesifik

Myeloperoksidaz                  Myeloid hücreler

CD 5                                       T ve Myeloid lineage hücreleri için

CD 10                                     B, T veya Myeloid hücreleri için

HLA-DR                                  B, T veya Myeloid hücreleri için

1-Akut Lösemi Paneli (ALL)
 
Yöntem

 

Cytochemical stains, Flowsitometri
Başlıca örnek tipi
EDTA‘lı veya heparinli tam kan, EDTA‘lı veya heparinli kemik iliği, taze lenf nodu, BOS, bronkoalveolar lavaj veya yıkama mayi, vücut sıvıları, taze dalak dokusu, kök hücre
Örnek tüpü – kabı
EDTA ‘lı veya yeşil kapaklı tüp mayi için düz tüp.
Minimum hacim
Periferik kan ve kemik iliği 5 mL, BOS, bronkoalveolar lavaj mayi, vücut sıvıları 10 mL.

Referans değerler

Her olgu hematopatolog tarafından, immunofenotipik bulgular ve morfolojik özellikler ile korelasyon yapılarak  yorumlanmalıdır.

Klinik kullanımı
Akut lösemi başlıca iki gruba ayrılır; Akut lenfositik lösemi (ALL)  ve akut non lenfositik lösemi (ANLL). Ancak daha sonraları hematologlar FAB sınıflandırması yapmışlardır. Buna göre;

Akut lenfositik lösemi (ALL)

L1            Akut lenfoblastik lösemi (çocukluk ALL)

L2            Akut lenfoblastik lösemi (yetişkin ALL)

L3            Akut lenfoblastik lösemi (Burkitt tipi)

Akut non-lenfositik lösemi (ANLL)

M0           Akut myeloblastik lösemi (minimal diferansiasyonlu)

M1           Akut myeloblastik lösemi (maturasyonsuz)

M2           Akut myeloblastik lösemi (maturasyonlu)

M3           Akut promyelositik lösemi (genel tip)

                *M3V                      *Mikrogranüler varyant

M4           Akut myelomonositik lösemi (genel tip)

                *M4eo                    *Anormal eozinofilli

M5           Akut monositik lösemi

                *M5a                      *Zayıf diferansiasyonlu

                *M5b                      *Diferansiye

M6           Akut eritrolösemi

                *M6a                      *Eritrolösemi

                *M6b                      *Pure eritroid malignansi

M7           Akut megakaryoblastik lösemi

2-Kronik Lösemi Paneli (KLL)
 
Kronik lenfositik lösemi (KLL) tüm lösemilerin yaklaşık %30’unu oluşturur. Yetişkinlerdeki en yaygın nedenidir. Tanısının konulduğu ortalama yaş 64’dür. KLL, B-lenfositlerin klonal bozukluğudur.

 

 

KLL alt grupları ve diğer lösemi çeşitleri;

B-KLL (tipik)          % 90-95

Diğerleri                 % 1-5

                *Prolenfositik lösemi,

                *Malign lenfoma, lösemi,

                *Geniş granüler lenfositik lösemi,

                *Yetişkin T hücreli lenfoması/lösemisi,

                *Mycozis fungoides/ Sezary sendromu,

                *Plazma hücreli lösemi,

                *Hairy cell lösemi.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
11/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7941 5.8173
EUR 6.4222 6.4479
GBP 7.5994 7.6558
JPY 5.3013 5.3766
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 558475