Testler/ Glukoz (Serum), (AKŞ)
Yöntem
Otoanalizör ile Spektrofotometrik

Glukoz (Serum), (AKŞ)

 
 
Başlıca örnek tipi                                 
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
Örnek saklama      
                                    Oda sıcaklığı        +4 oC              -20 oC

Serum                          24 saat                                    72 saat                             2 ay

Heparinli  Plazma       24 saat                                    72 saat                             2 ay

EDTA’lı Plazma            24 saat                                    72 saat                             2 ay

Florür/Okzalatlı          72 saat                                    7 gün                                2 ay

Referans değerler                                              

<2 gün    :40 – 60 mg/dL     

<1 yaş    :50 – 80 mg/dL     

1-15 yaş  :60 – 106 mg/dL  

>15 yaş  :74 – 106 mg/dL                   

Olası kritik değerler;

-Yenidoğan:     <30 ve >300

-Çocuk:            <40

-Yetişkin erkek: <50 ve >400

-Yetişkin kadın: <40 ve >400

SI ünite dönüşüm katsayısı

mg/dL x 0.0555 = mmol/L

İnterfere edici faktörler
 

 

-Stresin birçok şekli (örn. genel anestezi, serebrovasküler olay, myokardiyal infarktüs, şeker seviyesini artırırlar.)

-Dekstroz içeren tüm IV sıvılar süratle glukoza çevrilirler, böylece şeker artar.

-Birçok hamile kadının glukoz intoleransları vardır.

-Arttıran ilaçlar: antideprasanlar (trisiklikler), beta adrenerjik blokerler, kortikosteroidler, dekstroz IV infüzyonu, dekstrotiroksin, diozoksid, diüretikler, epinefrin, östrojenler, glukagon, isoniazid, lityum, fenotiazinler, fenitoin, salisilatlar (akut toksisite) ve triamteren.

-Azaltan ilaçlar: asetaminofen, alkol, anabolik steroidler, klofibrat, disopramid, gemfibrozil, insülin, monoamin oksidaz inhibitörleri, pentamidin, propranolol, tolazam, tolbutamid.

Klinik kullanımı

Kan glukoz konsantrasyonu bir çok biyokimyasal reaksiyon ve hormonlar tarafından düzenlenir. Normalde insülin ve diğer hormonlar glukozu dar sınırlar içinde tutar. Açlık glukoz, 2 saatlik postprandial glukoz ve glukoz tolerans testleri diabetes mellitus tanısında kullanılır. Tiroksin glukoz homeostazisinde yer almamasına rağmen glukojenolizi uyarır ve barsaktan glukoz absorbsiyon oranını arttırır. Bu faktörler glukoz intoleransını arttırır. Fakat hastada genelde normal açlık plazma glukoz seviyeleri görülür. Açlık glukoz seviyesi ≥ 126 mg/dL veya 2 saatlik postprandial glukoz seviyesi ≥ 200 mg/dL ise diabetes mellitus tanısını destekler.

Yükseldiği durumlar

-Diabetes Mellitus,                                             

-Stres, Enfeksiyonlar,          

-Miyokard Enfarktüsü,                        

-Cushing Sendromu,            

-Feokromositoma,                                              

-Akromegali,

-Kronik böbrek yetmezliği,                                

-Akut Pankreatit,                 

-Glukagonoma,                                    

-Hemokromatozis,               

-Bozulmuş Glukoz Toleransı,                            

-Diüretik tedavi,

-İlaçlar(Glukokortikoidler, Diüretikler [Thiazidler, Loop Diüretikleri]).

Azaldığı durumlar
-Açlık,                                                   
-İnsülinoma,                        
-Yaygın Karaciğer hastalığı                
-Hipotiroidizm,                   
-Hipopituitarizm,                                 
-Addison’s hastalığı,
 
-Yüksek doz insülin,                            
-Hipoglisemik ajanlar.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
14/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7685 5.7917
EUR 6.4458 6.4716
GBP 7.7230 7.7804
JPY 5.2333 5.3076
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 559021