Testler/ Direkt Coombs Testi Direkt Antiglobulin Test
Yöntem

Aglütinasyon
Başlıca örnek tipi                                 
Plazma (EDTA)
Minimum hacim

0.5 mL plazma
Örnek tüpü – kabı
Mor kapaklı tüp
Örnek saklama
                                                Oda sıcaklığı            +4°C

Plazma                                    72 saat                        7 gün

Referans değerler

Negatif

İnterfere edici faktörler

-İlaçlar yanlış pozitif sonuç verirler;

Ampisilin, kaptopril, sefalosporinler, klorpromazin (thorazin), klorpropamid, hidralazin, indometazin (indocin), insulin, izoniazid (INH), Levo dopa, metil dopa, penisilin, fenitoin, prokainamid, kinidin, rifampin, streptomisin, sulfanamidler ve tetrasiklinler.

Klinik kullanımı

Bu test hemolizi veya hemolitik transfüzyon reaksiyonlarını araştırmak ve eritrositler üzerindeki antikorları saptamak için kullanılır. Testin prensibi: globulinlerle kaplı eritrositlerin, anti-human globulin antikorları tarafından aglütinasyonunun uyarılmasına dayanır. Böylece Direkt Coomb’s Testi, şüpheli transfüzyon reaksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır.

Yükseldiği Durumlar
-Pozitif olduğu klinik durumlar şunlardır:

       *   Yenidoğanın hemolitik hastalıkları,

       *   Transfüzyon reaksiyonları,

       *   Otoimmun hemolitik anemi,

       *   İlaçlara bağlı [(metildopa (aldomet), penisilin, sefalosporinler (keflin), kinidin, insulin, sülfonamidler, fenasetin)],

       *   Soğuk otoimmun hemolitik anemi,

       *   Paroksismal Soğuk Hemoglobinüri.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
12/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7941 5.8173
EUR 6.4222 6.4479
GBP 7.5994 7.6558
JPY 5.3013 5.3766
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 558527