Testler/ CA-125 Tümör Belirteçi (Kanser Antijen-125)
Yöntem
ECLİA
Başlıca örnek tipi
Serum
Minimum hacim
0.5 mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)

Örnek toplama özellikleri

Ovülasyon ve menstrüasyon dönemleri dikkate alınmalıdır

İnterfere edici faktörler

-Gebeliğin 1. trimesteri ve normal menstrüasyon CA-125 in orta derecede yüksekliğine neden olur.

-Benign peritoneal hastalıklar (örnek: siroz, endometriyozis) orta derecede artmış seviyelere neden olur.

Referans değerler

< 35 U/mL

*Normal popülasyonun %1-2‘sinde 35 U/mL nin üzerinde değerler görülür.

SI ünite dönüşüm katsayısı

x1=kU/L

Klinik kullanımı

Over kanserinin seyrini izlemede, tedavi takibinde ve hastalığın rekürrensini belirlemede kullanılır. Over kanserli olguların %80’nde serum seviyeleri yüksektir. Bu oran benign over hastalığı olan kadınlarda %26, non-neoplastik durumlarda %66’dır.

CA-125 tek başına kanser tanısı koymak için veya tarama maksatlı kullanılmaz. Fakat CA-125 yükselişi ile ilişkili tanısı konmuş jinekolojik kanserli hastaların takibinde kullanılabilir. Sağlıklı insanların %1’nde de CA-125 düzeyleri yüksek olabilir. Bu nedenle normal bireylerde tarama amaçlı olarak kullanılmamalıdır.

Yükseldiği durumlar

-Seröz, endometrial, şeffaf hücreli ve undiferansiye over karsinomları,

-Pankreas kanseri,

-Meme kanseri,

-Kolon kanseri,

-Akciğer kanseri,

-Endometrium veya fallop tüplerinin adenokarsinomları,

-Bazı non-jinekolojik maligniteler,

-Bazı benign durumlarda (Hamilelik, menstrüasyon, peritoneal veya plevral inflamasyon, over kistleri, endometriozis).


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
09/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7865 5.8097
EUR 6.4039 6.4295
GBP 7.6055 7.6620
JPY 5.3035 5.3788
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 1
Toplam Ziyaterçi 557929