Testler/ Aspartat Aminotransaminaz (AST, SGOT)
Yöntem
Otoanalizör ile Spektrofotometrik
Başlıca örnek tipi
Serum
Minimum hacim
0.5mL
Örnek tüpü – kabı
Düz rutin test tüpü (Kırmızı kapaklı)
 
Örnek saklama
                            Oda sıcaklığı            +4°C                -20°C

Serum                  7 gün                           7 gün                  2 ay

Heparinli plazma     7 gün                        7 gün                  2 ay

Örnek toplama özellikleri

Hemolizsiz serum

Referans değerler

Erkek:10 – 40 U/L                  

Kadın:10 – 35 U/L

SI ünite dönüşüm katsayısı    

x0,017=µkat/L

İnterfere edici faktörler

-Egzersiz artmış SGOT seviyelerine neden olur.

-Piridoksin eksikliği (Beriberi veya gebelik), uzun süre karaciğer hastalıkları, üremi veya diyabetik ketoasidoz azalmış SGOT seviyelerine neden olur.

-İlaçlar artışa neden olur.

(örn: Antihipertansifler, kolinerjik ajanlar, kumarin tipi antikoagulanlar, digitalis preparasyonları, eritromisin, izoniazid, metildopa, oral kontraseptifler, opiyatlar, salisilatlar, hepatotoksik medikasyonlar ve verapamil.)

Klinik kullanımı

Karaciğer hastalığının saptanmasında: Viral hepatit ve hepatik nekroz ile ilişkili diğer karaciğer hastalıklarında, hastalığın klinik belirtileri görülmeden önce AST ve ALT seviyeleri yükselir. Örneğin sarılık görüldüğünde 20-50 kat yükseklikler çok sık görülür. Her iki enzimde üst referans sınırının 100 kat üzerine bile erişebilir. MI’dan sonra serumda AST artışı görülür. ALT seviyeleri normal sınırdadır veya komplike olmayan enfarktüste sınırda artış vardır. Bununla beraber ALT, kalp yetmezliğine sekonder olarak karaciğer hasarında artar. Pulmoner emboli AST seviyelerini 2-3 kat yükseltir, akut pankreatit, zedelenmiş kas yaralanmaları, gangren ve hemolitik hastalıklarda normalin 2-5 katı artış görülür.

Yükseldiği durumlar

Kalp Hastalıkları:

- Myokardiyal infarktüs,

- Kardiyak operasyonlar,

-  Kardiyak kateterizasyon ve anjiyoplasti,

Karaciğer Hastalıkları:

- Hepatitis,

- Hepatik sirozis,

- İlaca bağlı karaciğer hasarı,

- Hepatik metastaz,

- Hepatik nekroz (sadece başlangıç evre),

- Hepatik cerrahi,

- Hepatik enfeksiyöz mononükleozis,

İskelet Kası Hastalıkları:

- İskelet kası travmaları,

- Kalp dışı cerrahi işlemler,

- Çoklu travmalar,

- Ciddi derin yanıklar,

- İlerleyen kas distrofileri,

- Son zamanlardaki konvulziyonlar,

- Isı çarpması (heat stroke),

- Primer kas hastalıkları (örn: myopati, myositis),

İlaçlar;                                                                    

- Asetaminofen,                                                    

- Statinler,                                                            

- NSAID’ler,                                                           

- ACE inhibitörleri,                                 

- Heparin,

- Labetalol,

- Fenitoin,

- Amiodaron,

- Klorpromazin,

Diğer Hastalıklar:

- Akut hemolitik anemi,

- Akut pankreatitis,

- Alkol alışkanlığı,

- Reye sendromu,

- Hemokromatozis,

- Wilson hastalığı,

- Renal ve pulmoner infarktüs,

- Eklampsi.

Azaldığı durumlar

-Üremi,

-Vitamin B6 eksikliği,

-Akut renal hastalıklar,

-Diabetik ketoasidoz,

-Gebelik,

-Kronik böbrek diyalizi.


BİZDEN HABERLER
Web Sayfamız Açıldı
------------------
Analiz Sonucunu Etkileyen Faktörler
------------------
Red Kriterleri
------------------
HIZLI TEST ARAMA
Test Adı

Müsteri Destek Merkezi
224 224 81 26
»Talep Gönder
TCMB KURLARI
10/12/2019 Alış(TL) Satış(TL)
USD 5.7865 5.8097
EUR 6.4039 6.4295
GBP 7.6055 7.6620
JPY 5.3035 5.3788
SAYFA İSTATİSTİĞİ
Aktif Ziyaterçi 2
Toplam Ziyaterçi 558002